Základní umělecká škola Jevíčko je příspěvková organizace zřizovaná Městem Jevíčko, dne 1.7. 2000 získala právní subjektivitu.

ZUŠ Jevíčko je školou uměleckého směru, která organizuje výuku v odpoledních hodinách a sice ve třech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním. Tyto obory jsou koncipovány na základě učebních plánů a vzdělávacích programů schválených ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a tyto jsou pro školu obecně závaznými dokumenty.
Kromě hlavních předmětů školy mohou žáci hudebního oboru navštěvovat soubory jako dětský dechový orchestr, orchestr populární a muzikálové hudby „Etien band“, žesťový kvintet, flétnový soubor a pěvecký sbor.

Dále má škola dvě odloučená pracoviště, která sídlí na adresách:
1./ ZŠ Jaroměřice 310, PSČ: 569 44, vedoucím učitelem této pobočky je pověřen p. Vít Parolek-vyučující hudební obor.
2./ ZŠ Chornice 85, PSČ: 569 42, vedoucím učitelem této pobočky je pověřena p. Alena Dosedlová- vyučující taneční obor.
Hlavním posláním základní umělecké školy Jevíčko je vzdělávání a rozvíjení uměleckého talentu u dětí a mládeže a jejich příprava na další odborné studium na školách uměleckého zaměření a začlenění talentovaných žáků do kulturního dění a života společnosti v regionu i mimo něj.

Základní umělecká škola Jevíčko

U Zámečku 451
56943 Jevíčko

IČO: 72068141
ID č: spc2shf - ZUŠ Jevíčko

Statutární zástupce: Dušan Pávek, dipl.um.
zastupující ředitel školy - Mgr.art. Ondřej Čada:+420 604 730 535

kancelář: + 420 608 216 975, 775 299 253
sborovna:+420 773 989 084

Máte na nás dotaz?

12 + 12 =