Zapsaný spolek „Ze Zámečku do světa“

Ze Zámečku do světa, od 1.1. 2014 zapsaný spolek, vznikl 1.4. 2008 jako občanské sdružení „Ze Zámečku do světa“.

Jeho cílem je  podpora mladých a začínajících umělců,zajišťování podmínek pro jejich vystupování na koncertech, tanečních produkcích, výstavách i dramatických představeních,  podpora a spolupráce při pořádání akcí souvisejících s rozvojem mladých umělců a propagace jejich činnosti.

Spolek nabízí výuku v oboru tanečním, výtvarném, kroužek keramiky, mažoretky, gymnastickou přípravku a twirling.

Více na FACEBOOKU

Nabídka činností spolku:

Mažoretky

Kateřina Horáková

Kroužek je určen mladým tanečnicím od 1. třídy ZŠ a výše.

Vedoucím kroužku je Kateřina Horáková, tel: 776 279 011

Výuka probíhá v tanečním sále ZUŠ Jevíčko.

Měsíční kurzovné činí 200,- Kč za člena kroužku.

Výtvarná přípravka

MgA. Renata Štindlová

Kresba, malba, multimediální tvorba, modelování a další prostorové techniky pro děti MŠ a prvního stupně ZŠ.

Vedoucím kroužku je MgA. Renata Štindlová, tel: 608 438 338

Výuka probíhá ve výtvarném ateliéru ZUŠ v prostorách Gymnázia Jevíčko, učebna číslo 19., přízemí vpravo.

Měsíční kurzovné činí 200,- Kč  za člena kroužku.

Keramika pro dospělé

MgA. Renata Štindlová

Večerní kroužek pro ty, kteří se chtějí pravidelně věnovat výtvarné tvorbě a rozvíjet svůj talent i v pozdějším věku. Zaměřeno na tvorbu z keramické hlíny.

Vedoucím kroužku je MgA. Renata Štindlová, tel: 608 438 338

Výuka probíhá v domluveném termínu ve večerních hodinách ve výtvarném ateliéru ZUŠ Jevíčko, v prostorách Gymnázia Jevíčko, učebna číslo 19., přízemí vpravo.

Jednorázové kurzovné činí 150,- Kč za jednoho člena kroužku.

Taneční přípravka

Alena Macháčková

Taneční přípravka je určena zejména dětem MŠ a mladším tanečníkům, které baví tanec. Výuka je vhodná pro děti,  které budou pokračovat ve studiu Tanečního oboru na ZUŠ Jevíčko.

Vedoucím kroužku je Alena Macháčková, tel:776 608 222

Výuka probíhá v tanečním sále ZUŠ Jevíčko.

Měsíční kurzovné činí 200,- Kč za člena kroužku.

Gymnastická přípravka, Twirling

Natálie Zikmundová

Kroužky jsou určeny dětem od MŠ  a výše, které mají rády pohyb na rytmickou hudbu.

Vedoucím kroužků je Natálie Zikmundová, tel: 775 664 439.

Výuka probíhá v tanečním sále ZUŠ Jevíčko.

Měsíční kurzovné činí 200,- Kč za člena kroužku.