ETIEN BAND

Etien Band vznikl v roce 2005 je dalším orchestrem ZUŠ Jevíčko, jehož prostřednictvím je možné naplnit   výuku povinně volitelného předmětu. Orchestr se zaměřuje na interpretaci populární a muzikálové hudby, okrajově na swingovou a jazzovou hudbu. Účinkuje ve složení klasického bigbandu (zpěv,  5 saxofonů, 4 trubky,  4 trombony, piano, elektrická kytara, basová kytara, bicí a perkuse ). Díky tomuto obsazení mohou být obsazováni do orchestru jak žáci pěveckého oddělení, tak dechového, kytarového, klavírního oddělení a oddělení bicích nástrojů.  Etien Band má v plném obsazení téměř 30 členů, kteří jsou převážně žáky ZUŠ Jevíčko a dále také bývalí žáci a absolventi ZUŠ Jevíčko.  Každoročně účinkuje na řadě koncertů a vystoupeních v regionu i mimo něj a např. každý druhý rok pořádá zahraniční turné do Bulharska, kde společně s Dechovým orchestren ZUŠ Jevíčko spolupracuje s Muzikální školou Dobrina Petkova v Plovdivu. Orchestr má natočené vlastní profesionální CD. Etien Band zkouší pravidelně v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně, vedoucím orchestru je Ing. Radek Kavan.

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Jevíčko

Dechový orchestr byl založen v roce 2000 Dušanem Pávkem, dipl. um.,       Mgr. Petrem Pávkem, Jiřím Palánem a Petrem Prosserem
s názvem Malohanácká muzika. Tehdejší členové orchestru  byli žáci ZUŠ Jevíčko, ZUŠ Velké Opatovice a později i ZUŠ Konice. Orchestr čítal přibližně 40 členů a uměleckým vedoucím orchestru a současně kapelníkem byl Jiří Palán. Od doby vzniku až po současnost prošlo orchestrem mnoho hudebníků. V roce 2010 natočil orchestr CD s názvem Ze Zámečku do světa  a  největším
úspěchem Malohanácké muziky byla účast v celostátním kole soutěže dechových orchestrů, ve kterém získali  2. místo.

Od 1. září 2015 vystupuje orchestr pod novým názvem Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko. Jeho členové  jsou žáci ZUŠ Jevíčko a ZUŠ Konice. Orchestr řídí Mgr. Petr Pávek a Jan Kozelek DiS.  V současné době má orchestr přibližně 30 členů. Ve své činnosti se soustředí jak na klasickou dechovou hudbu, tak i hudbu moderních autorů. Snaha orchestru je reprezentovat především školu, město Jevíčko a širší region.